کد مطلب:369820 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:224

اهداف تربيت‌
 هدف در تعليم و تربيت به معناي نقطه‌ي نهايي و وضع مطلوبي است كه به طور آگاهانه تلاش‌هاي تربيتي ما به آن معطوف است. اهداف در يك تقسيم بندي كلي به غايي و واسطه‌اي تقسيم مي‌شوند. برخي از اهداف واسطه‌اي نسبت به يكديگر ارتباط عرضي دارند، به طوري كه مي‌توانند در كنار هم قرار گرفته و ناظر به شؤون مختلف انسان باشند. اين اهداف نسبت به هدف غايي ارتباط طولي دارند و حلقه‌هاي ميانگين براي دست يافتن به هدف غايي‌اند. در صحيفه به برخي از اين اهداف اشاره شده است.