کد مطلب:369825 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:224

مباني تربيت‌
 مباني تربيت گزاره‌هايي است كه بيانگر ويژگي‌هاي عمومي آدمي است و به شكل قضاياي حاوي «است»، قابل بيانند. به بيان ديگر: مباني تعليم و تربيت از موقعيت انسان و امكانات و محدوديت‌هاي او و از ضرورت‌هايي كه حيات آدمي همواره تحت تأثير آن‌هاست بحث مي‌كند. در اين مقاله مباني تربيت گزاره‌هايي برگرفته از صحيفه سجاديه است كه بيانگر ويژگي عمومي انسان است.