کد مطلب:369826 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:241

اصول تربيت‌
 اصول مجموعه قواعدي است كه با توجه به مباني (ويژگي‌هاي عمومي انسان) و اهداف تربيت (9) كشف شده و در جريان تربيت راهنماي عمل قرار مي‌گيرند. [1] اصولي كه در اين گفتار بر آن‌ها تأكيد شده بر مباني‌اي مبتني‌اند كه از دعاهاي صحيفه استخراج شده‌اند. اين اصول به نوبه خود زمينه‌ي كشف روش‌ها را فراهم ساخته‌اند.