کد مطلب:369829 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:228

اشاره
 چنان كه پيش‌تر گفته شد، اهداف در تعليم و تربيت به دو دسته‌ي غايي و واسطه‌اي تقسيم مي‌شوند. اهداف واسطه‌اي نسبت به هدف غايي رابطه‌ي طولي دارند و مطلوبيت آن‌ها به قرار گرفتن در خط سير هدف غايي وابسته است، به طوري كه ارزش خود را از هدف غايي كسب مي‌كنند. اين اهداف همگي در كنار يكديگر قرار گرفته و ناظر به شؤون اجتماعي، اقتصادي، سياسي، جسمي، فكري و اخلاقي انسانند. [2] .