کد مطلب:369835 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:235

اشاره
 با دقت نظر در صحيفه‌ي سجاديه، مي‌توان برخي از ويژگيهاي عمومي انسان را كشف و به عنوان مباني تربيت ارائه كرد. برخي از مهم‌ترين مباني تربيت از ديدگاه امام سجاد (ع) عبارت است از «خدا جويي و خدا دوستي»، «غفلت و خود دوستي».