کد مطلب:369849 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:172

روش نيكي در برابر بدي
 چهارمين روش كه از اصل بازگشت يا تغيير رفتار استخراج مي‌شود، «نيكي در برابر بدي» است. اين روش شيوه‌ي هميشگي همه‌ي پيشوايان دين نسبت به دوستان خطاكار و دشمنان نادان بوده است. شيوه‌اي كه خداي سبحان نيز در برابر بدكاري‌ها و نافرماني‌هاي بندگان خود از روي فضل و كرم خويش به كار مي‌گيرد. روش «احسان در برابر اسائه» شيوه‌اي مناسب براي تربيت و اصلاح بدي‌هاست. گاهي با احسان به فرد خطاكار، فطرت خدا جوي او بيدار و از كردار خويش نادم مي‌شود و به راه حقيقت مي‌گرايد؛ اين روش بايد با حساسيت ويژه‌اي مورد استفاده قرار گيرد، تا تأثير تربيتي خود را بر متربي بر جاي گذارد. حضرت (ع) در دعايي كه براي همسايگان خود مي‌كند چنين مي‌فرمايد؛ «و اجعلني اللهم اجزي بالاحسان مسيئهم و اعرض بالتجاوز عن ظالمهم» (دعاي 3/26)؛ بار خدايا مرا به آن دار كه بدكردارشان را به نيكي پاداش دهم، از ستمكارشان به عفو و بخشش درگذرم. در دعاي ديگري از خداوند درخواست مي‌كند كه: «سددني لان اعارض من غشني بالنصح و اجزي من هجرني بالبر و اثيب من حرمني بالبذل و اكافي‌ء من قطعني بالصلة و اخالف من اغتابني الي حسن الذكر» (دعاي 9/20)؛ مرا توفيق ده تا با كسي كه با من غش (ناراستي) نمود، از روي اخلاص (درستي) رفتار كنم و كسي را كه از من دوري كرده به نيكويي پاداش دهم. و كسي كه مرا نوميد گردانيده به بخشش عوض دهم و كسي را كه از من بريده به پيوستن مكافات نمايم و از آن كه از من غيبت نموده به نيكي ياد كنم.