کد مطلب:369856 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:175

روش عذر پذيري
 پذيرفتن عذر متربي نسبت به خطايي كه از او سر زده، مانع از آن است كه احساس عزت او از بين برود، زيرا اگر مربي عذر او را نپذيرد، متربي از بر ملا شدن خطاي خود و تن دادن به ذلت گناه ابايي نخواهد داشت. اين جاست كه عزت نفس او در معرض آسيب و شخصيت او در آستانه‌ي تخريب قرار مي‌گيرد. عذر پذيري يكي از روش‌هاي تربيتي است كه مي‌تواند موجبات عزت نفس متربي را فراهم آورد. امام سجاد (ع) در دعايي موسوم به «اعتذار» از اين كه عذر خطاكار را نپذيرفته از محضر الهي عذرخواهي مي‌كند: «اللهم اني اعتذر اليك... من مسي‌ء اعتذر الي فلم اعذره» (دعاي 1/38)؛ بار خدايا، من به درگاه تو عذر مي‌خواهم از بدكرداري كه از من عذر خواسته و من عذرش را نپذيرفته‌ام. حضرت (ع) در موارد متعددي عذرپذيري را روش خداي سبحان در برابر عذرخواهي بندگان معرفي مي‌كند مثلا: «و ما انا بالوم من اعتذر اليك فقبلت منه» (دعاي 11/12)؛ من نكوهيده‌تر از كسي كه به پيشگاه تو عذر آورده و عذرش را پذيرفته‌اي نيستم.