کد مطلب:369863 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:235

(من حجب الغیوب)
 تو در حجاب بودی و بر تو غائب بودم حتی خیال میکردی که من نبودم و نیستم و مرگ دامن ترا نمیگیرد