کد مطلب:369871 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:250

(هاؤم اقرءوا کتابیه)
 الحاقه آیه 19 و ما را داخل در اصحاب یمین فرما و در خدمت اولیاء خود و اعمال ما را از نظر شهود ببر که احدی نباشد که شهادت دهد بمعاصی ما فقط خود میدانی و بس و همین کافیست بر شرمندگی و خجلت ما

و ارحم بالقرآن فی موقف العرض علیک ذل مقامنا

و رحم فرما ببرکت تلاوت قرآن در موقعی که در پیش‌گاه عرش ما را بر تو عرضه میدارند، ذلت و خفة و سربزیری و خجلت و شرمندگی ما را و از اعمال و کردار و رفتار ما صرف نظر فرما که سخت‌ترین مواقف قیامت این موقف است.

در حدیث دارد که برای جهنم هفت ایستگاه است در هر یک بازپرسی میکنند 1- از ولایت 2- از صلوة 3- از زکاة 4- از صوم 5- از حج 6- از امر بمعروف و نهی از منکر 7- از مظالم و اشخاصی که بر صراط عبور میکنند بعضی کالبرق الخاطف بعضی سواره بعضی پیاده بعضی نشسته بعضی لغزش دارند و در جهنم میافتند بعضی أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‌14، ص: 326

و نجنا به من کل کرب یوم القیامة و شدائد اهوال یوم الطامة و بیض وجوهنا یوم تسود وجوه الظلمه فی یوم الحسرة و الندامة

اصلا بر صراط عبور نمیکنند و در عذاب میافتند و روشن و نورانی فرما ببرکت قرآن قبل از بعثت در قیامت که عالم برزخ است بین دنیا و آخرت که می‌فرمایی وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ مؤمنون آیه 102 تاریکی و ظلمت قبرهای ما را، نورانیت قبر بنور ایمان و ولایت و اعمال صالحه است مثل نماز و سایر عبادات و ظلمت قبر بظلمت کفر و ضلالت و معاصی الهیست و تمام از برکات قرآن است و از مخالفت قرآن عمل بر طبقش نورانیت میآورد و مخالفتش ظلمت تولید خواهد کرد.

و نجات ده ما را به این قرآن از اندوه و مشقت روز قیامت و سختیهای احوال روز طامه یکی از اسامی قیامت طامة الکبری است و طامه بلا و معصیت است که استیلا پیدا میکند و تمام اطراف آن را احاطه کرده و کرب گرفتاریهای محشر و شدائد احوال و سختی‌های حالات انسانست و کروب و شدائد احوال روز قیامت بسیار است از آن آنی که از قبر خارج شود خطاب