کد مطلب:369875 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:234

(کما بلغ رسالتک)
از دعوت بتوحید تا آخرین دستوراتی که بر او نازل شده که ولایت امیر المؤمنین و ائمه طاهرین باشد