کد مطلب:369877 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:230

(تخلّقوا باخلاق اللَّه)
 چنانچه هر عمل نیکو از عبادات و اعتقادات و اخلاق قرب بالهی پیدا میکند، می‌گویی قربة الی اللَّه