کد مطلب:369885 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:215

(التی ضعفت الجبال الرواسی علی صلابتها)
 کوه‌ها با این صلابت که دارند و استحکام آنها طاقت نیاوردند که موارد این تکالیف واقع شوند و در اثر مخالفت طاقت این عقوبات را ندارند چگونه انسان جاهل تحمل میکند با اینکه بسیار ضعیف است وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً نساء آیه 33 طاقت یک پشه و یک مورچه و یک گرسنگی و یک تشنگی و یک تب ندارد چگونه خود را در معرض عذاب شدید الهی در می آورد وَ إِنَّ رَبَّکَ لَشَدِیدُ الْعِقابِ رعد آیه 7 إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ ابراهیم آیه 7 إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ بروج آیه 12 (عن احتماله) که قرآن مجید ما را باز دارد و از تحمل این عقوبات دنیوی و اخروی