کد مطلب:369890 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:191

(ذلک فضل من اللَّه)
 و اما اگر موجب هلاکت و کفر شود که میفرماید کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی علق آیه 6 و 7- بدترین بلاها است.

و دور فرما از ما بوسیله قرآن روش و خوهای نکوهیده و پستیهای صفات خبیثه- ضرائب جمع ضرئب بمعنی رفتار و کردار انسان اگر نیکو باشد ممدوح است و اگر پست و رذل باشد کردار و رفتار بد است و منفور است عند اللَّه و عند الناس و عمل بقرآن انسان را از این نوع افعال باز میدارد- و مدانی از ماده دنی یعنی پست و رذل است و اخلاق بصفات نفس است اگر متصف باشد و صفات حمیده و اخلاق پسندیده کمالات نفسیه است و اگر متصف باشد بصفات رذیله و اخلاق خبیثه عیوب نفسانیه است می‌گویی پروردگار دور فرما از ما این صفات و رذائل و عیوب نفسانیه أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‌14، ص: 319

و لما عندک بتحلیل حلاله و تحریم حرامه شاهدا

را ببرکت قرآن

و اعصمنا به من اسوة الکفر و دواعی النفاق حتی یکون لنا فی القیامة الی رضوانک و جناتک قائد

او نگاهدار ما را ببرکت قرآن از هفوات کفر و داعیه های نفاق تا بوده باشد قرآن از برای ما در قیامت بسوی رضای تو و بهشت قائد و راننده- هوه از هوی است بمعنی افتادن و پرتاب شدن در کفر که اسباب کفر ما را از ایمان اخراج نکند و در چاه ضلالت و کفر نیندازد و اسباب نفاق ما را از دین خود بیرون نکند تا اینکه قرآن و عمل بآن ما را بکشد بچیزهایی که موجب رضا و خشنودی تو و وسیله سعادت و رستگاری و نیل به بهشت تو باشد