کد مطلب:369893 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:173

(و تجلی ملک الموت)
 خود را جلوه میدهد لقبضها و میگوید آمده‌ام برای قبض روح تو