کد مطلب:369898 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:190

(و ذریعة تقدم بها علی نعیم دار المقامة)
 دار مقامة بهشت است و نعیم نعمتهای او است و ذریعه وسیله است و مکرر گفته‌ایم که اهل ایمان بالاخره نجات پیدا میکنند و به بهشت نائل میشوند لکن بسا در صحرای محشر مدة مدیدی باید توقف کنند می‌گویی خداوندا قرآن را وسیله و ذریعه قرار داده که ما پیش از سایرین وارد بهشت شویم و مقدم بر آنها باشیم.