کد مطلب:369907 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:191

(و لا یلتمس الهدی فی غیره)
 مثل ارباب مذاهب باطله که از غیر قرآن طلب هدایت میکنند مانند یهود که از این توریة رایج و کتب عهد قدیمشان طلب هدایت میکنند و نصاری از اناجیل اربعه و کتب عهد جدید خود طلب میکنند و جوانان امروزه از تقلید اروپا طلب میکنند و اهل ضلالت از رؤساء خود مثل خلفاء ثلاث و جماعتی از باب و بهاء و شیخیه از شیخ احمد و غیر اینها و بسیاری از شیطان (ترسم أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‌14، ص: 308

و اجعل القرآن وسیله لنا الی اشرف منازل الکرامة و سلما نعرج فیه الی محل السلامه

نرسی بکعبه‌ای اعرابی) بلکه یقین دارم که نمیرسی (این ره که تو میروی به ترکستان است) بلکه بجهنم است.