کد مطلب:369909 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:167

(و یستصبح بمصباحه)
 مصباح چراغ است و لاله و لام و چیزهایی که روشنایی میدهد مأخوذ از ماده صبح است که عالم را روشن و استصباح طلب روشنائیست که از نور او استضائه کنند و این دارای شرائطی است یکی آنکه انسان کور نباشد زیرا کور استضائه نمیکند. دیگر آنکه خواب نباشد. سیم آنکه روی چشم بسته نباشد.

چهارم آنکه حاجبی بین او و چراغ مثل جدار و نحوه نباشد. پنجم چشمش باز باشد و استصباح از مصباح قرآن هم این شرائط را لازم دارد اگر چشم قلب کور باشد نمیتواند استضائه کند مثل کفر و نفاق و شرک و ضلالت که میفرماید صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ بقره آیه 17 فَهُمْ لا یَعْقِلُونَ بقره آیه 166 اگر روی چشم را هوی و هوس و حب جاه و منال دنیا بسته باشند باز نمیبیند که میفرماید وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ یس آیه 8 و میفرماید فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ حج آیه 45 و میفرماید وَ جَعَلَ عَلی بَصَرِهِ غِشاوَةً جاثیه آیه 22 و اگر خواب غفلت او را گرفته باشد نمی‌بیند که فرمودند