کد مطلب:369988 جمعه 20 اسفند 1395 آمار بازدید:224

مقدمه
 بسم الله الرحمن الرحيم

دفتر نشر فرهنگ اسلامي بخش اول و دوم كتاب شرح و تفسير دعاي مكارم الاخلاق از صحيفه سجاديه را چاپ و توزيع نموده است و اينك بخش سوم آن را به چاپ رسانيده و تقديم علاقه مندان مي نمايد.

ترجمه و تفسير دعاي مكارم الاخلاق از خطيب نامي معاصر و دانشمند معظم ، جناب آقاي محمد تقي فلسفي ، واعظ مشهور است كه ابتدا در حوزه علميه قم با حضور جمعي از دانشجويان روحاني شروع شد و سپس در جلسات متعددي در تهران ادامه يافت و پس از توضيح و تشريح پاره اي از مطالب و اضافه نمودن برخي از آيات از ناحيه معظم له ، شرح و تفسير دعا روشنتر گرديد.

دفتر نشر فرهنگ اسلامي اطمينان دارد كه سومين بخشي از كتاب شرح و تفسير دعاي مكارم الاخلاق نيز همانند بخش اول و دوم مورد استقبال و استفاده عموم قرار مي گيرد و به علاقه مندان مكارم اخلاق و سجاياي انساني ، راه تعالي و تكامل را ارائه مي نمايد و با استمداد و راهنمايي دعاي امام سجاد (ع ) زمينه تعالي و تكامل معنوي آنان را فراهم مي سازد.

دفتر نشر فرهنگ اسلامي