کد مطلب:40978 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:284

مردم داري و مهرورزيحكومتها طبق روشهاي مادي و دنيامدارانه، سعي مي كنند از هر ابزاري براي جلب توجه مردم بهره برند، بدون اينكه در حقيقت مردم را به حساب آورند. اما روش حكومت امام علي عليه السلام مهرباني و مهرورزي عاطفي و معنوي با مردم، توجه به نيازها و مشكلات آنان و تلاش براي خدمت به خلق خدا بود؛ چنان كه در نامه خود به مالك اشتر چنين نوشت:

«و اَشْعِرْ قَلبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعيَّةِ والمَحَبَّةَ لَهُم وَاللُّطفَ بِهِمْ ولاتكونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعا ضارِيا تَغْتَنِمُ اَكْلَهُمْ؛[1] دلت را براي رعيت پر از مهر و محبت و لطف كن و بر آنها درنده آزار دهنده اي مباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري.»

از نظر حضرت علي عليه السلام مهرباني و محبت با مردم در جذب دلها و اداره كردن انسانها نقش ارزنده اي دارد و باعث مي شود زمامدار بر قلوب مردم حكومت كند. اين يك اصل اسلامي است كه امام سخت به آن وفادار بود و به آن به عنوان يك اصل مهم در حكومت مي نگريست.

    1. نهج البلاغه، نامه 53.