کد مطلب:40981 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:294

برابري در حقوقاميرالمؤمنين علي عليه السلام به صراحت مي فرمايد: «لي مالَكم وَ عَلَيَّ ما عَلَيْكُمْ[1] ؛ براي من است آنچه كه براي شماست و بر من است آنچه كه بر شماست.»

اين حديث، برابري همگان در برخورداري از امكانات جامعه و لزوم پاسخ گويي ايشان در برابر وظايف را روشن ساخته است. البته، از ساير فرموده هاي مولا استفاده مي شود كه حاكم جامعه اسلامي هرچند در حقوق با ديگران برابر است و زياده از ديگران حقي بر خود قائل نيست، از نظر تكليف، خود را بيش از ديگران براي خدمت به جامعه و اعلاي كلمه حق و اقامه عدل مسئول و مكلف مي داند. به همين دليل است كه از استانداران مي خواهد كه زندگي خود را با ضعفاي جامعه بسنجند، نه با مرفّهان و برخورداران.

    1. موسوعة امام علي بن ابيطالب عليهما السلام ، محمد محمدي ري شهري، ج4، ص105.