کد مطلب:53155 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:251

زني در نكاح فرزندشدر زمان خلافت عمر، جواني به نزد او آمد و از مادرش شكايت كرد و ناله سر مي داد كه:

خدايا بين من و مادرم حكم كن.

عمر از او پرسيد:

مگر مادرت چه كرده است؟ چرا درباره او شكايت مي كني؟

جوان پاسخ داد: مادرم نه ماه مرا در شكم خود پرورده و دو سال تمام نيز شير داده.. اكنون كه بزرگ شده ام و خوب و بد را تشخيص مي دهم، مرا طرد كرده و مي گويد تو فرزند من نيستي! حال آنكه او مادر من و من فرزند او هستم.

عمر دستور داد زن را بياورند. زن كه فهميد علت احضارش چيست، به همراه چهار برادرش و نيز چهل شاهد در محكمه حاضر شد.

عمر از جوان خواست تا ادعايش را مطرح نمايد.

جوان گفته هاي خود را تكرار كرد و قسم ياد كرد كه اين زن مادر من است.

عمر به زن گفت:

شما در جواب چه مي گوييد؟

زن پاسخ داد: خدا را شاهد مي گيرم و به پيغمبر سوگند ياد مي كنم كه اين پسر را نمي شناسم. او با چنين ادعايي مي خواهد مرا در بين قبيله و خويشاوندانم بي آبرو سازد. من زني از خاندان قريشم و تابحال شوهر نكرده ام و هنوز هم باكره ام.

در چنين حالتي چگونه ممكن او فرزند من باشد؟!

عمر پرسيد: آيا شاهد داري؟

زن پاسخ داد: اينها همه گواهان و شهود من هستند.

آن چهل نفر شهادت دادند كه پسر دروغ مي گويد و نيز گواهي دادند كه اين زن شوهر نكرده و هنوز هم باكره است.

عمر دستور داد كه پسر را زنداني كنند تا درباره شهود تحقيق شود. اگر گواهان راست گفته باشند، پسر به عنوان مفتري مجازات گردد.

مأموران در حالي كه پسر را به سوي زندان مي بردند، با حضرت علي عليه السلام برخورد نمودند. پسر فرياد زد:

يا علي! به دادم برس، زيرا به من ظلم شده و شرح حال خود را بيان كرد. حضرت فرمود: او را نزد عمر برگردانيد. چون بازگردانده شد، عمر گفت: من دستور زندان داده بودم. براي چه او را آورديد؟

گفتند: علي عليه السلام دستور داد برگردانيد و ما از شما مكرر شنيده ايم كه با دستور علي بن ابي طالب عليه السلام مخالفت نكنيد.

در اين وقت حضرت علي عليه السلام وارد شد و دستور داد مادر جوان را احضار كنند. او را آوردند. آنگاه حضرت به پسر فرمود: ادعاي خود را بيان كن.

جوان دوباره تمام شرح حالش را بيان نمود.

علي عليه السلام رو به عمر كرد و گفت:

آيا مايلي من درباره اين دو نفر قضاوت كنم؟

عمر گفت: سبحان الله! چگونه مايل نباشم و حال آنكه از رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم شنيده ام كه فرمود:

علي بن ابي طالب عليه السلام از همه شما داناتر است.

حضرت به زن فرمود: درباره ادعاي خود شاهد داري؟

گفت: بلي! چهل شاهد دارم كه همگي حاضرند. در اين وقت شاهدان جلو آمدند و مانند دفعه پيش گواهي دادند.علي عليه السلام فرمود: طبق رضاي خداوند حكم مي كنم. همان حكمي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم به من آموخته است.

سپس به زن فرمود: آيا در كارهاي خود سرپرست و صاحب اختيار داري؟

زن پاسخ داد: بلي!

اين چهار نفر برادران من هستند و در مورد من اختيار دارند. آنگاه حضرت به برادران زن فرمود:

آيا درباره خود و خواهرتان به من اجازه و اختيار مي دهيد؟

گفتند: بلي! شما درباره ما صاحب اختيار هستيد.

حضرت فرمود: به شهادت خداي بزرگ و به شهادت تمامي مردم كه در اين وقت در مجلس حاضرند اين زن را به عقد ازدواج اين پسر در آورده ام و به مهريه چهارصد درهم وجه نقد كه خود آن را مي پردازم. (البته عقد صورت ظاهري داشت).حضرت فرمود: به شهادت خداي بزرگ و به شهادت تمامي مردم كه در اين وقت در مجلس حاضرند اين زن را به عقد ازدواج اين پسر در آوردم و به مهريه چهارصد درهم وجه نقد كه خود آن را مي پردازم. (البته عقد صورت ظاهري داشت).

سپس به قنبر فرمود: سريعا چهارصد درهم حاضر كن.

قنبر چهارصد درهم آورد. حضرت تمام پولها را در دست جوان ريخت.

فرمود: اين پولها را بگير و در دامان زنت بريز و دست او را بگير و ببر و ديگر نزد ما بر نگرد مگر آنكه آثار عروسي در تو باشد، يعني غسل كرده برگردي.

پسر از جاي خود حركت كرد و پولها را در دامن زن ريخت و گفت:

برخيز! برويم.

در اين هنگام زن فرياد زد «ألنار! ألنار!» (آتش! آتش!)

اي پسر عموي پيغمبر آيا مي خواهي مرا همسر پسرم قرار دهي؟!

به خدا قسم! اين جوان فرزند من است. برادرانم مرا به شخصي شوهر دادند كه پدرش غلام آزاد شده اي بود. اين پسر را من از او آورده ام. وقتي بچه بزرگ شد به من گفتند:

فرزند بودن او را انكار كن و من هم طبق دستور برادرانم چنين عملي را انجام دادم ولي اكنون اعتراف مي كنم كه او فرزند من است. دلم از مهر و علاقه او لبريز است.

مادر دست پسر را گرفت و از محكمه بيرون رفتند.

عمر گفت: «واعمراه، لولا علي لهلك عمر»- «اگر علي نبود من هلاك شده بودم.»[1] .

    1. بحار: ج 40 ص306 نقل از داستانهاي بحارالانوار، ج2 ،ص51.