کد مطلب:53158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:268

شير نوزاد پسر سنگين تر استدر حديثي از امام باقر عليه السلام مي خوانيم كه مي فرمايند: در زمان حضرت علي دو نفر زن همزمان بچه اي را به دنيا آوردند، جنس نوزادها، يكي پسر و ديگري دختر بود.

آن زني كه دختر زائيده بود، پسر زن ديگر را برداشت، و دختر نوزادش را به جاي وي گذاشت و در نتيجه ميان آن دو زن مرافعه اي پيش آمد و قرار شد علي عليه السلام داوري كند.

مولاي متقيان در مسند قضاوت در قرار گرفته و زنان را به محاكمه كشانيد، ولي هيچكدام از آنان دست از پسر برنداشتند. و حضرت دستور داد: شير مادران آن دو بچه را وزن كردند، او را كه شيرش سنگين تر بود، پسر را به وي واگذار كرد![1] .

نظير اين جريان در مورد دو نفر كنيز پيش آمد، كه در زمان عمر اتفاق افتاد، و او از قضاوت باز ماند، و سرانجام اميرالمؤمنين علي عليه السلام قضاوت آن دو را به عهده گرفت، و براي رفع مخاصمه دستور دادند: اره اي بياورند، زنان گفتند: اره را چه كار داريد؟ فرمودند: مي خواهم بچه را دو نيم كنم، و به هر كدام نصف او را بدهم!! آن زني كه در واقع مادر بچه بود گفت: بچه مال آن زن ديگري است، من از ادعايم صرفنظر كردم.

علي عليه السلام فرمودند: بچه مربوط به همين زن است كه دلش به حال او مي سوزد، و لذا بچه را به آن زن تحويل داد.[2] .

    1. شرح من لايحضره الفقيه ج6 ص 6 وسائل الشيعه ج18 ص210 ح6.
    2. وسال الشيعه ج18 ص212 ح.11 نقل از آفتاب ولايت ص151-150.