کد مطلب:53165 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:248

علي و يتيمانروزي حضرت علي عليه السلام مشاهده نمود زني مشك آبي به دوش گرفته و مي رود.مشك آب را از او گرفته و به مقصد رساند؛ ضمنا از وضع او پرسش نمودم زن گفت:علي بن ابي طالب همسرم را به مأموريت فرستاد و او كشته شد و حال چند كودك يتيم برايم مانده و قدرت اداره زندگي آنان را ندارم. احتياج وادارم كرده كه براي مردم خدمتكاري كنم. علي عليه السلام برگشت و آن شب را ناراحتي گذراند. صبح زنبيل طعامي با خود برداشت و به طرف خانه زن روان شد. بين راه،كساني از علي عليه السلام درخواست مي كردند زنبيل را بدهيد ما حمل كنيم.حضرت مي فرمود:

روز قيامت اعمال مرا چه كسي به دوش مي گيرد؟

به خانه آن زن رسيد و در زد. زن پرسيد:

كيست؟

حضرت جواب دادند:

كسي كه ديروز تو را كمك كرد و مشك آب را به خانه تو رساند، براي كودكانت طعامي آورده، در را باز كن!

خداوند از تو راضي شود و بين من و علي بن ابيطالب خودش حكم كند.

حضرت وارد شد، به زن فرمود:

نان مي پزي يا از كودكانت نگهداري مي كني؟

زن گفت:

من در پختن نان تواناترم، شما كودكان مرا نگهدار!

زن آرد را خمير نمود. علي عليه السلام گوشتي را كه همراه آورده بود كباب مي كرد و با خرما به دهان بچه ها مي گذاشت.

با مهر و محبت پدرانه اي لقمه بر دهان كودكان مي گذاشت و هر بار مي فرمود:فرزندم! علي را حلال كن! اگر در كار شما كوتاهي كرده است.

خمير كه حاضر شد، علي عليه السلام تنور را روشن كرد. در اين حال، صورت خويش را به آتش تنور نزديك مي كرد و مي فرمود:

اي علي! بچش طعم آتش را! اين جزاي آن كسي است كه از وضع يتيمها و بيوه زنان بي خبر باشد.

اتفاقا زني كه علي عليه السلام را مي شناخت به آن منزل وارد شد.

به محض اينكه حضرت را ديد، با عجله خود را به زن صاحب خانه رساند و گفت:واي بر تو! اين پيشواي مسلمين و زمامدار كشور، علي بن ابي طالب عليه السلام است.

زن كه از گفتار خود شرمنده بود با شتاب زدگي گفت:

يا اميرالمؤمنين! از شما خجالت مي كشم، مرا ببخش!

حضرت فرمود:

از اينكه در كار تو و كودكانت كوتاهي شده است، من از تو شرمنده ام![1] .

    1. بحار، ج 41 ص52 داستانهاي بحارالانوار، ج 1 ص47.