کد مطلب:53168 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:247

ترس از گناهحضرت علي عليه السلام مردي را ديد كه آثار ترس و خوف در سيمايش آشكار است، از او پرسيد:

چرا چنين حالي به تو دست داده است؟

مرد جواب داد:

من از خداي مي ترسم؟

امام فرمود:

بنده خدا! (نمي خواهد از خدا بترسي) از گناهانت بترس و نيز به خاطر ظلمهائي كه درباره بندگان خدا انجام داده اي، از عدالت خدا بترس و آنچه را كه به صلاح تو نهي كرده است در آن نافرماني نكن، آنگاه از خدا نترس؛ زيرا او به كسي ظلم نمي كند و هيچ گاه بدون گناه كسي را كيفر نمي دهد.[1] .

    1. بحار: ج 70 ص392 داستانهاي بحارالأنوار، ج 2 ص50.