کد مطلب:53170 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:235

علي در اوج عطوفت و بزرگوارياميرالمؤمنين علي عليه السلام پس از آن كه به دست ابن ملجم ضرب خورد، از شدت زخم بي حال شده بود.

وقتي كه به حال آمد، امام حسن در ظرفي، شير به حضرت داد. امام كمي از شير خورد بقيه را به حسن داد و فرمود:

اين شير را به اسيرتان (ابن ملجم) بدهيد!

سپس فرمود:

فرزندم! به آن حقي كه در گردن تو دارم، بهترين خوردنيها و نوشيدني ها را به او بدهيد و تا هنگام مرگم با ايشان مدارا كنيد و از آنچه مي خوريد به او بخورانيد و از آنچه مي نوشيد به ايشان بنوشانيد تا نزد شما گرامي شود![1] .

    1. بحار: ج 42 ص289 داستانهاي بحارالأنوار، ج 3 ص47.