کد مطلب:53172 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:240

بي ارزشي حكومت از نظر عليعلي عليه السلام با سپاهيان اسلام براي سركوبي پيمان شكنان به سوي بصره حركت مي كردند. در نزديكي بصره به محل ذي قار رسيدند. در آنجا براي رفع خستگي و آماده سازي سپاه توقف نمودند.

عبدالله بن عباس مي گويد:

من در آنجا به حضور اميرالمؤمنين علي رسيدم، ديدم (رئيس مسلمانان، فرمانده كل قوا) خود كفش خويش را وصله مي زند.

حضرت روي به من كرد و فرمود:

ابن عباس! اين كفش چه قدر مي ارزد؟ قيمت آن چقدر است؟

گفتم: ارزشي ندارد.

فرمود: سوگند به خدا! همين كفش بي ارزش از رياست و حكومت بر شما براي من محبوبتر است. مگر اين كه بتوانم با اين حكومت و رياست حق را زنده كنم و باطل را براندازم.[1] .

آري! ارزش يك حكومت، بسته به آن است كه در سايه اش حق زنده و باطل نابود گردد و گرنه چه ارزشي دارد؟

    1. بحار: ج 32 ص76 داستانهاي بحارالأنوار، ج 3 ص50.