کد مطلب:53174 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:218

آيا قلب برادرت با ما بود؟اولين جنگي كه در دوران زمامداري اميرالمؤمنين علي عليه السلام اتفاق افتاد، جنگ جمل بود.

لشكر علي عليه السلام در اين نبرد پيروز شد و جنگ خاتمه يافت. يكي از اصحاب حضرت كه در جنگ شركت داشت، گفت:

دوست داشتم برادرم در اينجا بود و مي ديد چگونه خداوند شما را بر دشمن پيروز نمود. او نيز خوشحال مي شد و به اجر و پاداش نايل مي گشت.

امام عليه السلام فرمود:

آيا قلب و فكر برادرت با ما بود؟

گفت: آري!

امام عليه السلام فرمود: بنابراين او نيز در اين جنگ همراه ما بوده است.آنگاه افزود: نه تنها ايشان بلكه آنها كه در صلب پدران و در رحم مادرانشان هستند، اگر در اين نبرد با ما هم فكر و هم عقيده باشند، همگي با ما هستند كه به زودي پا به جهان گذاشته و ايمان و دين به وسيله آنان نيرو مي گيرد.[1] .

    1. بحار: ج 32 ص245 و ج 100 ص96 داستانهاي بحارالانوار، ج 4 ص40.