کد مطلب:53203 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:126

اعتراف خليفه سوم به اعلميت عليخليفه سوم عثمان بن عفان هر چند با اميرالمؤمنين علي عليه السلام رابطه حسنه نداشته، و غرور و حسادت ديرينه اش وي را از علوم سرشار آن حضور محروم ساخته است، و دار و دسته امويان نيز از سوي ديگر دور او را گرفته، و به اين فاصله افزوده اند، ولي در موارد معدودي ضرورتهاي اجتماعي و سياسي باعث شد كه دست به سوي علي عليه السلام دراز نموده، مشكل خود را بر طرف سازد.

در زمان عثمان دو نفر زن و مرد اسير، كه برده بودند، رابطه نامشروع برقرار كردند، و چون زن اسير شوهر داشت و حامله بود، هنگام زايمان او فرا رسيد، و پسر بچه اي به دنيا آورد، در مورد نوزاد، هم شوهر زن، و هم آن مرد زناكار ادعا داشتند، و عثمان از جواب مسأله عاجز ماند. سرانجام به مولاي متقيان مراجعه نموده و حضرت فرمودند:

من در ميان آنان همانند رسول خدا حكم مي كنم كه فرمودند

«بچه مال پدر است، و براي زناكار سنگي است.»[1] سپس دستور داد به هر كدام از آن زن و مرد پنجاه تازيانه زدند.[2] .

و در يك مخاصمه ديگر كه مردي زنش را طلاق داده بود، و سپس مرد در حال عده زن از دنيا رفته بود، و زن ادعاي ارث مي كرد، خليفه نتوانست حكم مسأله را بيان كند!! و موضوع را به اطلاع علي نرسانيد و در خواست رفع مشكل نمود.

علي عليه السلام فرمود:

«تحلف انها لم تحض بعد ان طلقها ثلاث حيض و ترثه...» زن بايد براي اثبات ادعايش سوگند بخورد كه بعد از طلاق سه بار خون حيض نديده است و در آن صورت مي توان ارث ببرد.

زن براي ادعاي خودش به همان كيفيت سوگند خورد، و از شوهر متوفايش ارث برد[3] و بالاخره در يك مورد حساس ديگر، مردي جمجمه مرده اي را به دست گرفته، و به حضور عثمان آورد و گفت: شما اعتقاد داريد كه: اين، در عالم قبر معذب است، و من دست خود را بر روي آن مي گذارم، در حالي كه كوچكترين حرارتي از آن احساس نمي كنم.

عثمان هيچگونه جوابي نداشت، و با تواضع تمام به دنبال علي عليه السلام فرستاد...

علي فرمود: چوب مخصوص كبريت و سنگي را آوردند، در حالي كه چشمان نگران عثمان و تمام حضار خيره شده بود، حضرت آن چوب را به سنگ زد، و آتشي را پديدار ساخت و به مرد سائل گفت: دست خود را روي سنگ و چوب بگذار، آن مرد اطاعت كرد.

حضرت سؤال فرمود: آيا اين دفعه اثر حرارت را در آنها احساس مي كني؟

مرد با تمام شرمندگي گفت: بلي...

«لو لا علي لهلك عثمان» اگر علي نبود عثمان هلاك مي شد.[4] .

اين دو نمونه از قضاياي تاريخي كه ذكر شد مي رساند كه خليفه سوم نيز اعلميت علي را تأييد نموده و مشكل علمي خود را از طريق او برطرف مي ساخته است.[5] .

    1. الولد للفراش و للعاهر الحجر.
    2. مسند احمد ج1 ص 104 تفسير ابن كثير ج1 ص 478 كنزالعمال ج3 ص227 به نقل از الغدير ج8 ص195.
    3. مستدرك الوسائل ج3 باب 11 «ما يتعلق بابواب ميراث الازواج» ص 166.
    4. الغدير ج8 ص214.
    5. نقل از آفتاب ولايت ص220-218.