کد مطلب:62451 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:159

سازماندهييكي از اساسي ترين وظايف مديران در سازمان ها سازماندهي است. پيچيدگي و بزرگي سازمان هاي امروزي ضرورت و اهميت اين امر را دو چندان كرده است. به كمك سازماندهي است كه اهداف كلي و ماموريت اصلي سازمان در قالب هدف هاي جزئي تر، و وظايف و فعاليت هاي ريزتر و مشخص تر، تعريف مي گردد، و دستيابي به اهداف سازمان امكان پذير مي شود. در سازماندهي، وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي واحدها و افراد مختلف مشخص شده و نحوه هماهنگي و ارتباط بين آن ها معين و مشخص مي گردد.

سازماندهي بايد به اين گونه اي باشد كه معلوم مي كند وظايف هر فرد در سازمان چيست، و چه كسي مسئول نتايج مورد انتظار است. در اين صورت موانع ناشي از ابهام و عدم اطمينان در مورد وظايف و مسئوليت ها بر طرف مي گردد، و از لوث شدن مسئوليت ها جلوگيري خواهد شد.

اساسا هيچ سازمان و جامعه اي بدون سازماندهي و هماهنگي قادر به انجام دادن گسستن شيرازه امور، و مختل شدن كارها مي گردد. امير مومنان عليه السلام در سازماندهي كلان مجموعه مديريتي خويش، همواره به اين اصل مهم توجه داشته و با تقسيم كار و ايجاد هماهنگي، به سازماندهي امور اهتمام ويژه داشتند. آن حضرت در توصيه به فرزند بزرگوار خود امام حسن عليه السلام مي فرمايد:

و اجعل لكل انسان من خدمك عملا تاخذه به فانه احري الا يتواكلوا في خدمتك؛[1] براي هر يك از كاركنان خود كاري را تعيين كن، تا او را نسبت به همان مورد مواخذه كني. اين كار باعث مي شود كه آنان كارهاي را به يكديگر واگذار نكنند.

    1. نهج البلاغه، نامه 31.