کد مطلب:62457 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:173

اطلاعاتاطلاعات در هر سازمان، از منابع با ارزش، و داراي اهميت ويژه اي است. ميزان موفقيت و اثر بخشي سازمان ها و مديران آن ها در فعاليت هاي مختلف، از جمله تصميم گيري، تعيين خط مشي، برنامه ريزي، نظارت و كنترل، به توانايي آنان در جمع آوري اطلاعات و سازماندهي، توزيع، پردازش و كنترل آن ها بستگي زيادي دارد. از اين رهگذر آنان مي توانند در برابر محيط بسيار پيچيده و متغير، و نيز در برابر عوامل تأثير گذار محيطي، اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورده و در اختيار مديران و مسئولان بخش هاي گوناگون قرار دهند.

گرد آوري اطلاعات و كسب اخبار در مسائل مختلف، از اهميت و جايگاه ويژه اي در مديريت حضرت علي (ع ) برخوردار بود. آن حضرت همواره بر كسب اخبار و جمع آوري اطلاعات، نيروها و مأموران ويژه اي را به صورت ناشناس به نقاط مختلف مي فرستاد، تا اطلاعات و اخبار لازم را از عملكرد كارگزاران، امنيت داخلي و تحركات نظامي جمع آوري كنند و در اختيار آن حضرت قرار دهند.

ادله و متون تاريخي موجود نشان مي دهند كه حكومت امام علي (ع ) از وجود تشكيلاتي كارآمد و دقيق برخوردار بوده است. يكي از اين ادله، نامه هايي است كه آن حضرت به كارگزاران خويش نوشته است. دقت در اين برنامه ها اين حقيقت را نشان مي دهد كه ايشان همواره عده اي را به عنوان مأمور اطلاعاتي در نقاط مختلف معين مي كرد تا اطلاعات لازم را جمع آوري نموده و در اختيار ايشان قرار دهند. از جمله اين نامه ها، نامه اي است كه به يكي از كارگزاران خويش نوشته است؛بخشي از آن نامه چنين است:

فاذا انت فيما رقي الي عنك لاتدع لهواك انقيادا ولا تبقي لآخرتك عتادا...؛[1] حال به من خبر دادند كه تو در پيروي از هوا و هوس ‍ فرو گذار نمي كني و براي آخرتت چيزي باقي نمي گذاري.

    1. همان، نامه 71.