کد مطلب:62467 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:164

شرح صدرشرح صدر به معناي بهره مندي از ظرفيت وسيع روحي و فكري، و تحمل و حوصله فراوان است. اين حالت يكي از عوامل و شرايط اصلي مديريت موفق و كارآمد مي باشد.

مديري كه سعه صدر و ظرفيت كافي ندارد، نمي تواند امور سازمان را به صورت صحيح و منطقي اداره كند و آن را به سر منزل مقصود رهنمون شود. كسي كه مي تواند امور يك مجموعه را به شيوه اي مطلوب اداره كند كه تحمل، ظرفيت، شكيبايي و حوصله كافي داشته باشد و از كم ظرفيتي، تنگ نظري و نابردباري بپرهيزد.

امير مؤ منان علي (ع ) سعه صدر را وسيله و ابزار لازم براي اداره امور دانسته و مي فرمايد:

آلة الرياسة سعة الصدر؛[1] وسيله و ابزار رياست (و مديريت )، سعه صدر است.

سازمان ها همواره با مشكلات، سختي ها و مسائل مختلفي روبه رو هستند، كه مديران بايستي به صورت منطقي و صحيح براي برطرف كردن آن ها اقدام كنند. كسي مي تواند در مقابل مشكلات و سختي ها به راه حلي منطقي دست يابد كه از توانايي، صبر، حوصله و مقاومت لازم برخوردار باشد؛ و اين صفات همان چيزي است كه شكل كلي آن را سعه صدر مي ناميم.

ذكر اين نكته لازم است كه هر اندازه دامنه مديريت فرد وسيع و گسترده باشد، به سعه صدر، ظرفيت و حوصله بيش تري نياز دارد.

امام علي (ع ) كارگزاران خود را به سعه صدر و داشتن ظرفيت بالا و صبر و حوصله سفارش مي نمود و به آنان توصيه مي فرمود كه نسبت به خواسته ها و نيازهاي مردم توجه داشته باشند؛ و با حوصله و تحمل به حل مشكلات و تأمين خواسته ها و نيازهاي آنان همت گمارند و در اين زمينه به هيچ وجه خود را طلبكار مردم ندانند؛ بلكه خود را خدمتگزار و در اين زمينه به هيچ وجه خود را طلبكار مدم ندانند؛ بلكه خود را خدمتگزار آنان دانسته و با حلم و بردباري براي خدمت بيش تر به مردم تلاش كنند.

امير مؤ منان علي (ع ) نه تنها كارگزاران خويش را به سعه صدر توصيه مي كرد، كه خود بيش از آنان سعه صدر و بردباري داشت؛و زماني كه مديريت جامعه اسلامي را بر عهده گرفت، با عموم مردم حتي با كساني كه با آن حضرت مخالف بودند، با سعه صدر، گشاده نظري، عطوفت و حلم و بردباري برخورد كرد، و از هر گونه تنگ نظري، كم ظرفيتي و نابردباري پرهيز نمود.

    1. همان، حكمت 176.