کد مطلب:62471 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

ارتباط مستقيم با زيردستانهر گاه مدير بخشي از وقت خود را در هفته يا در روز به ملاقات و ارتباط مستقيم با زيردستان اختصاص دهد، متضمن دو فايده بزرگ است:

اول: مدير از اين طريق مي تواند از نيازها، مشكلات و گرفتاري هاي زير دستان خود آگاه شود، و براي حل آن ها در حد توان اقدام كند؛ و بدين وسيله انگيزه و روحيه كاركنان را براي تلاش و كوشش بيش تر تقويت نمايد.

دوم: علاوه بر آشنايي با مشكلات كاركنان، مدير مي تواند بدين وسيله از مشكلات سازمان نيز آگاهي يافته و با اقدام براي حل و فصل آن ها، موفقيت و پيشرفت سازمان را تضمين نمايد.

همان گونه كه ارتباط و پيوند مستقيم مدير با كاركنان مي تواند در حل مشكلات سازمان و كاركنان كارساز باشد و بر ميزان موفقيت و پيشرفت سازمان بيفزايد، جدايي و عدم ارتباط مدير و كاركنان نيز مي تواند پيامدهاي ناگواري به دنبال داشته باشد. فاصله گرفتن مديران از كاركنان باعث مي شود كه آنان از وضع كاركنان و اوضاع سازمان بي اطلاع باشند؛ و در نتيجه، اظهار نظرها و تصميم گيري هاي آنان از اعتبار و دقت لازم برخوردار نباشد؛ چرا كه اصولا تصميم گيري هر گاه بدون اطلاع از واقعيت هاي آنان از اعتبار و دقت لازم برخوردار نباشد؛ چرا كه اصولا تصميم گيري هر گاه بدون اطلاع از واقعيت ها باشد، عقلايي و مقبول نخواهد بود، و راه را براي انحراف از اهداف و مأموريت ها همواره خواهد ساخت.

امام علي (ع ) به مالك اشتر دستور مي دهد كه با مردم ارتباط مستقيم داشته باشد، از نزديك به حرف ها و نقطه نظرهاي آن ها گوش سپارد و از فاصله گرفتن از آنها بپرهيزد. آن حضرت مي فرمايد:

فلاتطولن احتجابك عن رعيتك؛[1] مبادا به مدت طولاني خود را از مردم دور نگاه داري! .

    1. همان.