کد مطلب:62477 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:155

آثار و فوايد برنامه ريزيبرنامه ريزي علاوه بر اين كه نقش هدايت كردن و راهنمايي را در سازمان به عهده دارد، به مديران سازمان ها اين امكان را مي دهد كه از منابع و امكانات سازمان به صورت مناسب و بهينه استفاده نمايند. برنامه ريزي مي تواند در تصميم گيري درست، مديران را ياري داده و با شناسايي به موقع فرصت ها، و عوامل تهديد كننده سازمان، مديران را در استفاده صحيح از فرصت ها و مقابله به موقع در برابر تهديدها كمك كند.

امير مؤ منان علي (ع ) به موارد متعددي از فوايد برنامه ريزي و آثار مثبت آن اشاره كرده است كه برخي از آن ها را به اختصار توضيح مي دهيم: