کد مطلب:62478 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:133

جلوگيري از اشتباه و لغزشاز فوايد مهم برنامه ريزي در سازمان اين است كه به مديران كمك مي كند تا در مورد كارهايي كه بايستي در سازمان انجام پذيرند، بررسي و مطالعه كافي نموده؛جوانب مختلف و آثار و پيامدهاي آن ها را پيش بيني كنند، و بدين وسيله سازمان را از لغزش و اشتباه، مصون و محفوظ نگه دارند.

لغزش و خطا در سازمان ها زماني رخ مي دهد كه سازمان ها نسبت به كاري كه مي خواهند انجام دهند، آگاهي و اطلاعات كافي نداشته و عواقب و سرانجام كار را به درستي پيش بيني نكرده باشند. بنابراين، برنامه ريزي مانع گرفتار شدن سازمان در لغزش و اشتباه خواهد شد؛ زيرا برنامه ريزي مستلزم آن است كه سازمان قبل از اقدام به كار، آن را مورد مطالعه قرار داده باشد؛ آثار و عواقب ناشي از انجام دادن آن ها را پيش بيني كرده و آگاهانه كار را آغاز كند. اين مسأله باعث خواهد شد تا سازمان از غلتيدن در لغزش ها و اشتباهات در امان باشد.

اين نكته در مديريت علوي تأكيد شده، آن جا كه امام (ع ) مي فرمايد:

التدبير قبل الفعل يؤ من العثار؛[1] تدبير و برنامه ريزي قبل از كار، باعث مصونيت از لغزش و خطا است.

    1. همان، حديث 1482.