کد مطلب:62502 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

جلوگيري از فروپاشييكي از دلايل اهميت و حساسيت مسأله تصميم گيري آن است كه چه بسا تصميم نابجا هلاكت فرد يا فرو پاشي و نابودي سازمان را به دنبال داشته باشد. اگر هنگام تصميم گيري، تمام جوانب مسأله مورد بررسي دقيق و اصولي قرار نگيرد، اين احتمال وجود دارد كه تصميم نسنجيده و نادرستي اتخاذ گردد.

تصميم هاي نادرست ممكن است پيامدهاي ناگوار عديده اي به دنبال داشته باشد؛ و در برخي از موارد مي توان سرنوشت فردي را عوض كرده، او را تباه سازد؛ و يا موجبات شكست و انحلال سازماني را فراهم آورد. بنابراين، ضروري است كه هنگام تصميم گيري، دفت لازم انجام گرفته و جوانب و زواياي مختلف مسأله به خوبي مورد بررسي و دقت قرار گيرد؛ و اين كار جز از طريق مشورت با ديگران امكان پذير نيست. پس مشورت كردن با ديگران مي تواند فردي را از تباهي و هلاكت نجات داده و از فرو پاشي و نابودي سازماني جلوگيري نمايد، چرا كه مشورت كردن موجب مي شود تا تصميم هاي اصولي تر و سنجيده تر اخذ شوند.

امام علي (ع ) مي فرمايد:

ما عطب من استشار؛[1] آن كس كه مشورت كند، هلاك نشود.

    1. بحار الانوار، ج 75، ص 105.