کد مطلب:62503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

شناسايي خطاهااز ديگر آثار مثبت مشورت كردن از ديدگاه امام علي (ع ) شناخت خطاها است. آن حضرت مي فرمايد:

من استقبل وجوه الآرأ عرف مواقع الخطا؛[1] كسي كه از نظرات و آراي گوناگون استقبال نمايد، موارد اشتباه را بشناسد.

    1. نهج البلاغه، حكمت 173.