کد مطلب:62504 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

دستيابي به راه كار مناسبفايده ديگري كه مشورت كردن و توجه به نظرات ديگران به دنبال دارد آن است كه تصميمات معقول و مناسبي اتخاذ و راه درست انتخاب مي شود. امير مؤ منان (ع ) در ضمن توصيه به مشاوره و استفاده از نقطه نظرهاي ديگران، به اين فايده مشورت اشاره كرده و مي فرمايد:

اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب؛[1] تضارب آرا داشته باشيد تا درستي و حقيقت از آن متولد گردد.

مشورت كردن، بويژه مشورت با افراد خردمند، صاحب نظر و متخصص، مي تواند فرد يا سازمان را به سوي دستيابي به راه هاي مطلوب تر و صحيح تر رهنمون گردد.

مولي الموحدين علي (ع ) مي فرمايد:

من شاور ذوي الالباب دل علي الرشاد؛[2] هر كس كه با صاحبان انديشه مشورت كند، به راه درست رهنمون شود.

    1. غررالحكم و دررالكلم، حديث 2567.
    2. بحار الانوار، ج 75، ص 105.