کد مطلب:62506 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

با چه كسي بايد مشورت كرد؟مشاوره بر خلاف همه مزايا و اهميت فراواني كه دارد، زماني مي تواند جايگاه مناسب خرد را در سازمان ها پيدا كند، و مديران را در دستيابي به روش ها و راه كارهاي مناسب ياري دهد، كه اصول و ضوابط آن مشخص شود. بدون شك مديران و خط مشي گذاران سازمان زماني مي توانند بهره برداري مناسب و بهينه از مشاوره به عمل آورند كه آن اصول و ضوابط را رعايت كنند.

از مسائل مهم و قابل توجه در مشورت اين است كه مشاوره چه كسي باشد؟ آيا مي توان در خصوص هر كاري با هر كسي مشورت كرد؟ يا اين كه مشاور بايد ويژگي ها و خصوصياتي همسو و همخوان با مسأله پيش آمده داشته باشد، تا بتوان مسائل را با او در ميان گذاشت و با او به مشورت نشست ؟

بايد اذعان نمود كه در منابع و متون غني اسلامي، به ويژه روايات معصومان (ع ) ويژگي ها و خصوصياتي براي مشاور، مطرح شده است. در اين بخش به ويژگي ها و شرايطي كه امام علي (ع ) براي مشاوران مطرح كرده اند، اشاره مي كنيم: