کد مطلب:62507 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

خدا ترس باشدخدا ترسي، و خوف از عصيان و نافرماني در برابر خداوند متعال، يكي از فضايل اخلاقي، و از صفات برجسته مؤ منان وارسته اي است كه جرعه اي از معرفت حق تعالي نوشيده اند. داشتن اين ويژگي در مورد كسي كه قرار است مشاوره كند، امري لازم و ضروري است.

امام صادق (ع ) به نقل از امير مؤ منان علي (ع ) فرمود:

شاور في امورك الذين يخشون الله ترشد؛[1] در كارهاي خويش با كساني مشورت كن كه از خدا مي ترسند، تا به راه درست و راست رهنمون شوي.

كساني كه خوف از خدا داشته، و او را همواره ناظر بر اعمال و رفتار خويش ‍ بدانند، سعي مي كنند كه هنگام مشاوره حقيقت را بگويند، و روش درست و راه كار مناسب را به مشورت كننده نشان دهند؛ زيرا يقين دارند كه خداوند متعال بر اعمال آن ها ناظر است، و اظهار نظر آن ها نيز مثل كارهاي ديگرشان ثبت شده و در روز قيامت مورد حساب رسي دقيق تر قرار خواهد گرفت. از اين رو در مشورت خيانت نمي كنند. خداوند متعال به چنين افرادي، به دليل ايمان قوي آنان، نورانيتي بخشيده كه افكارشان از امدادهاي الهي برخوردار است.

    1. تستري، سهل بن عبدالله، تفسير تستري، ص 28.