کد مطلب:62511 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

ترسو نباشداز ديگر شرايط لازم براي مشاور خوب در نظر امام علي (ع ) اين است كه ترسو نباشد. آن حضرت در عهدنامه مالك اشتر، بعد از سفارش به پرهيز از مشورت با بخيل، مي فرمايد:

و لا جبانا يضعفك عن الأمور؛[1] و نيز با ترسو مشورت مكن؛زيرا در كارها (روحيه ) تو را تضعيف مي كند.

    1. همان.