کد مطلب:62513 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:111

دروغگو نباشدويژگي ديگري كه حضرت علي (ع ) آن را از شرايط لازم براي مشاور مي داند، اين است كه مشاور دروغگو نباشد؛ آن حضرت در يكي از سفارش هاي خود مي فرمايد:

و لا تستشر الكذاب فانه كالسراب يقرب عليك البعيد و يبعد عليك القريب؛[1] و با دروغگو مشورت نكن؛زيرا او مانند سراب است؛دور را بر تو نزديك، و نزديك را بر تو دور مي نماياند.

    1. غررالحكم و دررالكلم، حديث 10351.