کد مطلب:62527 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:181

تعريف كنترلدانشمندان و نويسندگان مديريت، تعاريف مختلفي از كنترل و نظارت ارائه كرده اند كه هر كدام از زاويه اي به نظارت و كنترل نگاه كرده و آن را مورد بررسي قرار داده اند. در اين جا دو مورد از بهترين و جامع ترين تعريف ها را درباره نظارت و كنترل مطرح خواهيم كرد:

1. يكي از تعاريف نسبتا جامعي كه از نظارت و كنترل انجام گرفته، تعريفي است كه استيفن رابينز ارائه كرده است. او معتقد است كه كنترل را اين گونه مي توان تعريف كرد: كنترل عبارت است از فرايند تحت نظر قرار دادن فعاليت ها، به منظور حصول اطمينان از اين كه آن ها همان گونه كه برنامه ريزي شده اند، انجام مي پذيرند؛ و نيز اصلاح كردن انحرافات قابل ملاحظه و مهم.[1] .

بنابر اين تعريف، نظارت و كنترل، فرايندي است براي كسب اطمينان از اين كه اقدامات و فعاليت هاي جاري سازمان، در جهت اهداف پيش بيني شده و منطبق با اقدامات برنامه ريزي شده، مي باشد. بنابراين، مي توان گفت كه كنترل و نظارت فرايندي است كه بايدها را با هست ها؛ مطلوب ها را با موجودها؛ و پيش بيني ها را با عملكردها مقايسه مي كند، و تصوير روشني از اختلاف يا تشابه بين اين دو گروه از عوامل را در اختيار مسئولان و مديران سازمان قرار مي دهد.

2. از ديگر تعاريف نسبتا جامع در مورد كنترل، تعريفي است كه رابرت ماكلر ارائه كرده و در آن، عناصر و اجزاي اصلي فرايند كنترل را نشان داده است. او معتقد است: كنترل، تلاشي است سيستماتيك و نظام مند به منظور تعيين استانداردهاي عملكرد، براي اهداف برنامه ريزي شده، طراحي سيستم باز خور نمودن اطلاعات، مقايسه عملكرد واقعي با استانداردهاي از پيش تعيين شده؛مشخص كردن اين كه آيا انحرافاتي وجود دارد يا نه؛و تعيين ميزان اهميت آن ها؛ و نيز انجام دادن اقدامات اصلاحي براي حصول اطمينان از اين كه همه منابع شركت به شيوه اي بسيار مؤ ثر و با حداكثر كارآيي ممكن، در جهت دستيابي به اهداف شركت مورد استفاده قرار گرفته است.[2]

    1. .600:P ؛Management ؛Edward, Freeman, James, Stoner.
    2. .Tbid