کد مطلب:62531 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

انواع نظارت از نظر امام عليبررسي اجمالي سخنان امام علي (ع ) و سفارش هاي ايشان به كارگزاران عالي رتبه، و همچنين سيره عملي آن حضرت در نظارت و كنترل، مبين آن است كه نظارت از ديدگاه آن حضرت به دو نوع عمده يعني نظارت علني، و نظارت مخفي تقسيم مي شود: