کد مطلب:62532 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

نظارت علنيدر اين نوع نظارت، نظارت شنوندگان از فرايند نظارت آگاه هستند و مي دانند كه مدير يا كساني كه مأمور اين كار هستند، بر عملكرد آنان نظارت مي كنند. اين نوع از نظارت را مي توان به دو شيوه انجام داد:

نخست آن كه مدير شخصا و به طور مستقيم بر عملكرد كاركنان تحت امر خود نظارت كند.

دوم آن كه مدير انجام دادن اين وظيفه را به عهده شخص يا اشخاص ‍ ديگري بگذارد؛ و خود وارد نشود، بلكه نتيجه كار آن ها را بررسي نمايد؛ در واقع به صورت غير مستقيم بر سازمان و عملكرد كاركنان نظارت داشته باشد. اينك به توضيح كوتاه ديدگاه امام علي (ع ) و سيره عملي ايشان در مورد هر يك از اين دو شيوه مي پردازيم: