کد مطلب:62545 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

دينداريويژگي ديگري كه امام علي (ع ) براي نظارت كنندگان، لازم و ضروري مي داند، دينداري و پايبندي به قوانين و مقررات ديني است. آن حضرت در اين خصوص مي فرمايد:

اري ان تبعث قوما من أهل الصلاح و العفاف، ممن يوثق بدينه و امانته، يسأل عن سيرة العمال و ما يعملون في البلاد؛[1] به نظر من بايد به گروهي از اهل صلاح و عفاف كه به دينداري و امانتداري آن ها اطمينان داري، مأموريت دهي تا در مورد سيره و شيوه عمل كارگزاران، و نيز كارهايي كه آنان در شهرها انجام مي دهند، تحقيق و بررسي نمايند.

    1. الخراج، ص 128.