کد مطلب:62546 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

وفادارييكي ديگر از صفاتي كه امام (ع ) آن را براي نظارت كنندگان لازم و ضروري مي داند، وفاداري است. وفاداري از فضايل اخلاقي است كه عموم افراد بايد اين ويژگي را در خود تقويت نمايند؛ و كاركنان در مقابل سازمان متعهد شده و تمام تلاش خود را براي دستيابي به اهداف سازمان به كار گيرند.

امام علي (ع ) مي فرمايد:

ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفأ عليهم؛[1] ؛ سپس با فرستادن مأموران مخفي راستگو و وفادار، كارهاي آنان (كارگزاران ) را زير نظر بگير.

آن حضرت در اين سخن، علاوه بر تأكيد بر ضرورت نظارت، برخي از ويژگي ها و صفات نظران و بازرسان را بيان نموده كه يكي از آن ها وفاداري است.

    1. نهج البلاغه، نامه 53.