کد مطلب:62568 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

تقوا و خود كنترلي در سيره حضرت عليمعرفت والا و عبوديت و خضوع غير قابل توصيف حضرت علي (ع ) نسبت به پروردگار عالم و ايمان عميق او به رستاخيز و معاد، بيانگر حضور تقوا و خود كنترلي در سرتاسر زندگاني آن حضرت است. اكنون تنها به ذكر موارد اندكي از تقوا و خود كنترلي در سيره آن بزرگوار مي پردازيم: