کد مطلب:62590 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

انتقال نتايج ارزيابي به فردسرانجام در مرحله پنجم، نتايج حاصل از اين مقايسه، با فرد در ميان گذاشته مي شود و تصميمات لازم اتخاذ مي گردد؛ و نيز در صورت لزوم، اقدامات اصلاحي به عمل مي آيد.

در واقع اطلاع فرد از نتيجه عملكرد خود از ديگر مراحل اين فرايند است.