کد مطلب:62592 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

بهبود عملكرد كاركناناولين ويژگي يك نظام مناسب و مطلوب براي ارزشيابي كاركنان اين است كه هدف اصلي آن بهبود عملكرد كاركنان و رشد و پيشرفت آنان باشد. فرايند ارزشيابي بايد به عنوان وسيله اي مطمئن براي شناخت نقاط قوت و ضعف كاركنان و تقويت نقاط قوت و از بين بردن نقاط ضعف، و در نتيجه بهبود عملكرد، ارتقاي رشد و شكوفايي افراد به حساب آيد. اگر چه هدف متوسط ارزشيابي كاركنان، دستيابي به اهدافي مثل تعيين ملاك و معيار براي پرداخت حقوق و پاداش و مواردي از اين نمونه است؛ليكن هدف نهايي، از ارزيابي آن است كه اطلاعات ضروري در مورد كاركنان و عملكرد آنان جمع آوري شده، و در دسترس مديران و مسئولان سازمان قرار گيرد، تا آنان بتوانند تصميمات درست و مناسب در جهت بالا بردن كميت و كيفيت عملكرد كاركنان اتخاذ نمايند.