کد مطلب:74705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:206

چشم پاك و گوش بر فرمانغضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم و وقفوا اسماعهم علي العلم النافع لهم.

ديدگانشان را از حرام مي پوشانند، و گوشهايشان را بر دانش سودبخش مي گشايند و به گوش جان مي نيوشند.